català | castellano | english Vhir
    Vhir
Col·labora
Vivències

Col·laboraFer una donació

Segur que tens un bon motiu per col·laborar. La teva aportació és molt important per a la salut d'avui i del futur, no importa la quantitat. El més important és que els investigadors, metges i infermeres sàpiguen que estàs al seu costat, aportant i contribuint a l'avanç de la medicina i la salut.

Recorda que si ho desitges podràs desgravar la teva donació.

Si ets persona física, en l'IRPF podràs deduir-te el 80% de l'import de les teves quotes i/o donatius íntegres per aportacions de fins a 150€ a l'any. A partir d'aportacions superiors a 150€ a l'any, la deducció serà del 35% o del 40% si portes col·laborant amb la Fundació almenys 3 anys seguits.

Si ets persona jurídica, en l'impost de societats podràs deduir-te el 35% de les teves quotes i/o donatius íntegres. Si portes col·laborant amb la Fundació almenys 3 anys seguits, la deducció serà del 40%.

Cada hora costa 30 euros. Per a que puguem seguir fent nous avenços en recerca, cada minut com el teu compta.

Usuari registrat:
Si encara no estàs registrat omple aquestes dades:

Dades personals: Camps obligatoris*


Email*
Password*
Nom*
Cognoms*
Adreça*
Número*
Pis/Porta
Població*
Códi postal*
Província*
NIF/NIE/CIF*
Telèfon fix*
Telèfon mòbil*
Data naixement* - Dia/Mes/Any
Professió
Comentaris

La teva col·laboració


Vull destinar la donació a aquesta àrea de recerca o al doctor/a indicatNom del doctor/a
Vull col·laborar amb l´equip de Recerca del VHIR amb


50€ 75€ 150€     Un altre import  euros


Quina forma de pagament prefereixes?


  Domiciliació Bancària

Indiqui el número de compte on vol fer la domiciliació.

Iban
Entitat
Oficina
Control
Compte

  Amb Targeta de Crèdit

Accediràs mitjançant una connexió segura a la plataforma de pagament del Banc.
Amb la finalitat d'establir i, si escau mantenir la nostra relació amb tu, i així poder complir els nostres objectius i compromisos fundacionals, necessitem poder tractar les teves dades personals, per la qual cosa has de donar-nos el teu consentiment exprés.
En marcar la/s casella/s, declaro que sóc major d'edat i prest el meu consentiment exprés al tractament de les meves dades personals amb les següents finalitats i conforme a la informació bàsica continguda sota i desglossada a Més informació.
Vull col·laborar amb el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus.
Vull rebre informació i comunicacions personals del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus.

Inserta el captcha visualitzat*INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable
La Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca “VHIR” amb NIF G-60594009.
[ Més informació ]


Domicili a Barcelona - 08035 Passeig Vall d’Hebron 119-129, Edifici Mediterrània, 2ª planta, i telèfon (34) 934 89 30 00.
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, el VHIR ha designat un delegat de Protecció de dades, sent les seves dades de contacte dpd@ticsalutsocial.cat.
Des de la unitat legal de la Fundació es resoldran els dubtes, queixes, aclariments, suggeriments i s'atendrà l'exercici de drets a través del correu electrònic: lopd@vhir.org, o per correu postal a: Passeig Vall d’Hebron 119-129, Edifici Mediterrània 2ª Planta, 08035 Barcelona.


Finalitat
La gestió de donacions, i l'enviament d'informació i comunicacions corporatives del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus.
[ Més informació ]


La gestió de les dades de donants en el procés de captació de fons per recolzar la investigació, l'assistència, la docència i la innovació del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus; l'enviament a donants i contactes d'informació sobre campanyes, actes, jornades, visites i altres activitats organitzades pel Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus o en el seu benefici, sobre investigacions, avanços i nous projectes, i per promoure i consolidar la seva col·laboració; l'establiment, manteniment i consolidació de les relacions de donants i de contactes amb el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus a través de comunicacions personals i a través de campanyes i accions d'agraïment, fidelització i participació.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i en tot cas fins que no sol·liciti la seva supressió o exerceixi la seva revocació del consentiment, podent mantenir-se per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar, sent suprimits a posteriori.


Legitimació
Consentiment de l'interessat o execució d'un contracte en què l'interessat és part.
[ Més informació ]


Consentiment de l'interessat que podrà retirar a qualsevol moment.
Execució d'un contracte de donació en què l'interessat és part, en aquest cas l'interessat haurà de facilitar les seves dades personals per poder subscriure-ho; en cas de no facilitar les dades necessàries, no podrà dur-se a terme aquest contracte.


Destinataris
VHIR, i no es preveuen transferències a tercers.
[ Més informació ]


No es preveuen cessions, ni transferències internacionals de dades.
Ni es prendran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) a les persones que estiguin legitimades per exigir-los.


Drets
Accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, limitació i oposició al seu tractament.
[ Més informació ]


Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí el VHIR està tractant dades personals que la concerneixen.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que es van recollir. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, el VHIR solament els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El VHIR deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, i en virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre Responsable.
En cas en què l'interessat hagi prestat el seu consentiment, podrà retirar-ho a qualsevol moment.
Tots aquests drets es podran exercitar davant el Responsable a través de les diverses formes de contacte escrit establertes més amunt.
Els interessats poden plantejar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de dades, podent informar-se en www.apdcat.cat o www.aepd.es.


Procedència
El propi interessat.

Informació Addicional
La informació addicional es troba a:
[ Més informació ]


Tot l'anterior està exposat conforme a la legislació vigent que comprèn de forma principal el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la Llei espanyola que ho desenvolupi.


verisign Trusted

Nota Legal Política de cookies Mapa Web Segueix-nos a: Twitter Facebook Youtube RSS


© Hospital Universitari Vall d'Hebron/Institut de Recerca